Ambrosius, de patroonheilige van de imkers

Op zaterdag 10 December 2022 hadden we onze jaarlijkse souper (meer details in een ander artikel), die voorafging met kerkdienst in de Kerk van Opoeteren.

In de mis eren we onze patroonheilige Ambrosius. 

 

Sint-Ambrosius, de patroonheilige van de imkers. Zijn feestdag is op 7 december. 

Wie was Sint-Ambrosius? 
De heilige Ambrosius van Milaan was een kerkvader. Hij was bisschop van Milaan en schreef veel werken over de Kerk.

Ambrosius werd omstreeks 340 geboren, waarschijnlijk in Trier. Zijn vader was een Romeins stadhouder in Gallië, zijn moeder was een overtuigde Christen. Beiden behoorden tot de oude adel van Rome.
Een legende vertelt dat boven de wieg van Ambrosius een zwerm bijen vloog. De bijen druppelden honing in de mond van de baby, vandaar dat men spreekt dat de preken van de latere beschermheilige van de imkers “zoet als honing” waren.
De jonge Ambrosius ambieerde allesbehalve het bisschopsambt. Hij studeerde rechtenen retorica, omdat hij politicus wilde worden. Toen Ambrosius in 374 als neutrale waarnemer aanwezig was bij de turbulente bisschops verkiezing in de kathedraal van Milaan, viel plots de keuze op hem. Iemand opperde spontaan: Ambrosius episcopus (‘Ambrosius als bisschop!’). Prompt scandeerden de gelovigen dezelfde leus en werd Ambrosius bij acclamatie tot bisschop gekozen. Opermerkelijk, want Ambrosius was catechumeen en nog niet gedoopt.
Ambrosius ontving zijn doopsel op en werd op 7 december tot bisschop gewijd. Na zijn inwijding begon Ambrosius aan zijn theologiestudie. Al spoedig ontpopte hij zich tot een kundige pastoor met een voorliefde voor de armen. Zijn populariteit was zo groot dat een menigte zich verdrong rond zijn werkvertrek, alleen maar om hem te zien lezen en bidden.
Hij stierf op 4 april 397 en ligt begraven in de basiliek van Milaan die zijn naam draagt. Zijn skelet is te zien de de crypte.