Word Lid ( Jaarlijks 30 Euro voor een A-lid en 10 Euro voor een B-lid )

 Een B-lid :

 1. Ontvangt niet het maandblad van de KONVIB en het driemaandelijks tijdschrift van de L.I.B. vanuit onze vereniging.
 2.  Krijgt geen peter toegewezen vanuit onze vereniging.
 3. Kunnen de imker materialen die eigendom zijn van onze vereniging niet in bruikleen nemen.

Let op : Je kan alleen B-lid worden als je A-lid bent in een andere vereniging !

Waarom lid worden bij imkervereniging De Oeterbij ?

 

1. Je geniet de voordelen die de Vlaamse imkerbond u kan aanbieden.

Je kan deelnemen aan cursussen voor beginnende en gevorderde imkers.

2. Je geniet van de voordelen die onze vereniging u kan aanbieden.

Je wordt uitgenodigd op onze plaatselijke activiteiten, waar de imkerij zowel theoretisch als praktisch wordt benaderd.

Ieder nieuw lid krijgt gratis een bijenvolk  ( dit hangt af van de mate het aanbod ). Wij geven u een bijenkast in bruikleen en nadat het bijenvolk in je eigen kast is, nemen wij de uitgeleende bijenkast terug.

3. Via onze uitleendienst kunnen aan onze leden diverse materialen worden uitgeleend zoals :

 • Een microscoop
 • Een broedkamer
 • Een “beamer”
 • Een gietmal om waskaarsen te maken
 • Twee starterkasten
 • Een broedkamer
 • Een waswafelpan

4. Je ontvangt per post :

 • Het maandblad van de Vlaamse imkerbond. (Konvib)
 • Het driemaandelijks tijdschrift van de Limburgse imkerbond (LIB)

Bij problemen tijdens de opstart en uitoefening van je hobby kan je steeds advies of bijstand vragen bij onze ervaren imkers.

Indien je wenst lid te worden gelieve onderstaand formulier in te vullen en het lidmaatschapsbedrag over te schrijven op rekening :

BE14 7775 9854 8983   BIC : GKCCEBB    met vermelding “Jouw naam + lidmaatschap”