Hier kan je nuttige informatie vinden

Artikel over bijensterfte:

Bewijs voor oorzaak bijensterfte is geleverd

Enkele filmpjes: